Jeigu Jums reikia atlikti ypatingai tikslius pastatų, statinių, įvairių konstrukcijų elementų deformacijų, nuosėdžių ar poslinkių periodinius matavimus, įvertinti jų esamos situacijos būklę, bet neturite nei įrangos, nei žinių kaip tai padaryti – mes Jums galime padėti! Specialistai, turintys ilgametę patirtį geodezijos ir statybų sektoriuose, padės parengti nuolatinių statinių stebėjimų planą ar projektą, padės įrengti monitoringo jutiklių tinklą, sujungtą į vieną bendrą sistemą, teiks konsultacijas, įrenginių priežiūrą viso deformacijų ar nuosėdžių stebėjimo laikotarpiu.

Posvyrio sensoriaus montavimas      

monitoringo sensoriu montavimas

monitoringo sensoriu montavimas        monitoringo sensoriu montavimas

Automatinio monitoringo sistemos įrengiamos taip, kad veiktų dieną-naktį, 24/7 be žmogaus dalyvavimo matavimo procese. Matavimų dažnis ir periodiškumas pasirenkamas pagal poreikį, priklausomai nuo situacijos, jos būklės, kritiškumo. Informacija ir matavimo duomenys kaupiami matavimo įrenginiuose, gali būti siunčiami internetu, perduodami į mobilius išmaniuosius įrenginius, kaupiami ir saugomi serveriuose. Susidarius kritinei situacijai automatiškai aktyvuojamas aliarmas, siunčiami pranešimai, sistema automatiškai skambina iš anksto nurodytais numeriais.

2017 m. įdiegta Gedimino kalno šlaitų ir statinių geotechninių matavimų automatinė stebėsenos įranga, o techninio aptarnavimo ir stebėsenos matavimo duomenų pateikimo paslaugos atliekamos iki šiol. Automatiškai registruojami šie parametrai: poslinkis (horizontalus, vetikalus), posvyris (2 ašimis), temperatūra, lynų įtempimas.

2020 m. buvo atliekamas pradinio statybų etapo Klaipėdos muzikinio teatro geotechninis monitoringas. Projekto trukmė 10 mėn. Buvo atliekamas statybinių konstrukcijų poslinkis (horizontalus, vetikalus).

2020 m. Vilniaus Rasų kapinių viename iš šlaitų įrengtas ilgalaikio stebėjimo (geodezinio monitoringo) poligonas, kuriame periodiškai atliekamas šlaitų poslinkio stebėjimas. Projekto trukmė 12 mėn.

2021 m. sumontuota ir paleista automatinė Vilniaus domininkonų vienuolyno pastatų stebėjimo ir monitoringo sistema. Projekto trukmė 24 mėn. Automatiškai registruojama: pastatų posvyris (3 ašimis), temperatūra, konstrukcijų plyšiai.

 

 

Paslaugos užklausa