Bentley OpenRoads Designer

Aprašymas

Lauko matavimų duomenų importas, klaidų skaičiavimai ir automatizuotas plano bei skaitmeninio teritorijos modelio  sukūrimas (PowerSurvey ir InRoads technologija):
 • Protinga ir paprasta objektų kodavimo sistema atliekant matavimus, kuri leidžia automatiškai sukurti ne tik taškinius simbolius pagal kodą, bet ir teisingai sujungti erdvines linijas
 • Klaidų skaičiavimai (matavimų „išlyginimas“) atliekamas keliais metodais dvimatėje bei trimatėje erdvėje pasirinktinai, tame tarpe – mažiausių kvadratų būdu.
 • Importuojant lauko matavimų duomenis gaunami, reikalui esant, trimačiai objektai, dalyvaujantys teritorijos skaitmeniniame modelyje kaip taškai, lūžio linijos, taip pat kaip požeminiai arba antžeminiai objektai (komunikacijos).
 • Projektinių horizontaliojo bei vertikaliojo planavimo sprendimų sukūrimas bei atvaizdavimas, trasavimas ir koordinatinė geometrija, darbų kiekių ataskaitos
 • Paprastų grafinių primityvų įkėlimas į skaitmeninį teritorijos modelį, atvaizduojant juos kaip charakteringus paviršiaus elementus, pvz. gatvių bordiūrus, požemines komunikacijas ar elektros bei ryšių oro linijas.
 • Charakteringų teritorijos modelio objektų (gatvių bordiūrų, komunikacijų ir kt.) manipuliavimo ir modifikavimo įrankiai – objekto kūrimas gaunant aukščius iš aktyvaus paviršiaus, nurodant įgilinimus, nurodant nuolydžius, objektų kopijavimas iš vieno paviršiaus į kitą, objektų apkarpymas, papildymas, pratęsimas ir kt.
 • Žemės darbų kiekių skaičiavimas trianguliaciniu, trianguliaciniu pagal piketažą, tinklelio ir išilgai trasos būdais, žemės darbų kiekių bei medžiagų ataskaitos pateikiamos lentelėse ir brėžiniuose.
 • Lauko inžinerinių tinklų projektavimas – buitinių bei lauko nuotakynų tinklų išdėstymas, hidrauliniai skaičiavimai ir automatinis vamzdžių skersmenų parinkimas, universalūs kitų komunikacijų projektavimo įrankiai bei jų atvaizdavimas teritorijos planuose, išilginiuose bei skersiniuose profiliuose
 • Buitinių bei lauko nuotakynų tinklų hidraulinių skaičiavimų rezultatai pateikiami tekstinėse ataskaitose, taip pat išilginiuose profiliuose slėgių aukščių diagramomis.
 • Automatiškai parinkti vamzdžių diametrai yra masteliu atvaizduojami profiliuose ir plane, taip pat yra brėžinyje generuojamos pageidaujamos žymės – vamzdžiai anotuojami reikalinga informacija: išvedama vamzdžio skersmens tekstinė reikšmė, nuotekų tekėjimo greitis, vamzdžio ar šulinio numeris, įgilinimas, aukštis ir kt., pateikiamos įrengimų koordinatės.
 • Automatizuotas aktyvaus informacinio kelio modelio kūrimas projektavimui bei eksploatacijai, išmanūs skersiniai kelių bei geležinkelių tipai, automatiškai siūlomi reikalingi kelio elementai (dirbtinis intelektas), išilginiai bei skersiniai kelio profiliai, žemės darbų diagramos bei ataskaitos, medžiagų sąnaudų žiniaraščiai, duomenys eksportuojami į automatinio dangos stiprinimo įrengimus.
 • Dalinai automatizuotas horizontalios bei vertikalios kelio geometrijos kūrimas. Paprastų CAD grafinių primityvų panaudojimas esamos bei projektinės kelio dangos išplatėjimams nurodyti.
 • Laisvai kuriamos (be papildomo programavimo) kelio tipų bibliotekos, paprastai pele sukuriant reikalingus kelio elementus. Kelio elementams gali būti nurodomos jų dalyvavimo sąlygos, tokiu būdu reikalingi elementai (atraminės sienutės, atitvarai ir kt.) projekte atsiranda automatiniu būdu priklausomai nuo esamos situacijos sąlygų. Paprastai ištaisomos kolizijos – reikiamame pikete aktyvuojamas skersinis profilis, kuriame grafiškai yra keičiamas projektinis sprendimas.
 • Generuojamos medžiagų (asfaltbetonio, šalčiui atsparaus sluoksnio, kelkraščių ir kt.) žiniaraščiai, taip pat pateikiamos žemės darbų tūrių ataskaitos, reikalui esant, atskiriems elementams, pvz., atskirai kairiąjam arba dešiniąjam grioviui, taip pat ir bendra žemės darbų ataskaita bei kelio elementų padėties žiniaraščiai kelio ašies atžvilgiu. Pateikiamos augalinio sluoksnio turių ataskaitos.
 • Esamos padėties bei projektinių sprendimų pateikimas išilginiuose profiliuose, informacinėje lentelėje nurodant, kokie duomenys turėtų būti pateikiami. Skersinių profilių generavimas pagal piketažo intervalą, taip pat automatiškai atrenkant charakteringus kelio modelio taškus – išplatėjimų pradžią, nuovažų pradžas bei pabaigas ir kt., kas leidžia sukurti tikslų kelio modelį ir pateikti reikalingą informaciją.
 • Visiškas suderinamumas su lauko matavimo prietaisais, tokiais, kaip elektroniniai tacheometrais, nivelyrais ir GPS matavimo prietaisais.
 • Patogesnė kompiuterinė braižyba ir žymiai mažiau, nei įprasta, kompiuterio resursų, netgi naudojant didelį kiekį skaitmeniškai nuskaitytų („skenuotų“) brėžinių arba aerofoto nuotraukų!
Automatizuoto projektavimo (CAD) aplinka, pagrįsta labiausiai pasaulyje išvystyta naujausia MicroStation v8i versija, bendra MicroStation DGN ir AutoCAD DWG technologija – itin universalūs ir patogūs kompiuterinės inžinerinės grafikos bei duomenų kūrimo įrankiai.

Turite klausimų?

Jei turite klausimų ar neaiškumų, RAŠYK MUMS.

  Panašios prekės