Riboženklis

Aprašymas

Tai specialūs ženklai žymintys sklypo ribas, atitinkantys Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą standartą ir yra teisiškai saugomi įstatymų nustatyta tvarka. Riboženkliai vietovėje gali pažymėti žemės savininkų bei valstybinės žemės ribas, taip pat valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų, rezervatų, draustinių, biosferos monitoringo teritorijų, saugomų gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio objektų bei nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų saugomų teritorijų ribas. Riboženklių tipus bei įrengimą reglamentuoja atitinkami standartai ir instrukcijos. Atsižvelgiant į vietovės gruntines sąlygas, parenkamas ir riboženklio tipas. riboženkliai riboženklis

Specifikacija

Informuojame, kad nuo 2014 metų sausio 21 d. įsigaliojo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-424 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1P-209 „Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo“ pakeitimo“ patvirtintos Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės ir Riboženklių standartai.Iki 2014 m. birželio 1 d. žemės sklypo ribos gali būti ženklinamos riboženkliais, atitinkančiais riboženklių standartus, galiojusius iki šio įsakymo įsigaliojimo.Jei anksčiau įtvirtinti riboženkliai yra išlikę, yra geros būklės bei atitinka ženklinimo metu galiojusių riboženklių standartų tipus, tuomet  žemės sklypo ribos naujais riboženkliais neženklinamos.Naujos redakcijos Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės ir Riboženklių standartai yra parengti Nacionalinės žemės tarnybos specialistų siekiant supaprastinti ir detalizuoti žemės sklypų ribų ženklinimo tvarką, panaikinti iki šiol galiojusius, itin daug prieštaravimų kėlusius riboženklių standartus ir, atsižvelgus į teigiamą Vakarų Europos šalių praktiką, nustatyti naujus riboženklių standartus.Naujų geodezinių riboženklių tipai:1. Sudedamasis riboženklis su plastikiniu gaubtu (žr. 1 priedą);a) metalinis, pilnaviduris, padengtas plastiku, 400–500 mm aukščio strypas su plastikiniu ryškiaspalviu gaubtu ir plastikiniu kaiščiu su centro žyma viršutinėje dalyje;b) plastikinio ryškiaspalvio gaubto viršutinėje dalyje yra užrašas „RIBOŽENKLIS“;c) ženklinimo metu šis riboženklis vertikaliai visu aukščiu įtvirtinamas iki žemės paviršiaus arba plastikinį ryškiaspalvį gaubtą paliekant virš žemės paviršiaus;d) įtvirtinto riboženklio viršutinėje dalyje uždedamas plastikinis kaištis su centro žyma.2. Sudedamasis metalinis riboženklis su specialiu ženklu (žr. 2 priedą);a) metalinis,  tuščiaviduris,  22  mm  vidinio  skersmens,  ne  mažesnio  kaip  500  mm  aukščio strypas su specialiu 50-100 mm skersmens ženklu viršutinėje dalyje;b) specialaus ženklo viršutinėje dalyje yra užrašas „RIBOŽENKLIS“;c) apatinė riboženklio dalis turi būti nusmailinta;d) ženklinimo metu šis riboženklis vertikaliai įtvirtinamas iki žemės paviršiaus;e) įtvirtinto riboženklio viršutinėje dalyje uždedamas specialus plastikinis ryškiaspalvis  50-100 mm skersmens ženklas, kurio padėtis įtvirtinama plastikiniu įkalamuoju pleištu.3. Metalinis riboženklis kietosioms dangoms (žr. 3 priedą);a) metalinis, 50–100 mm aukščio riboženklis, viršutinėje dalyje turintis centro žymą ir užrašą„RIBOŽENKLIS“;b) ženklinimo metu šis riboženklis vertikaliai visu aukščiu įtvirtinamas iki žemės paviršiaus;c) šiuo riboženklio tipu ženklinama tik tais atvejais, kai žemės paviršius yra padengtas kietąja danga (asfaltu, betonu).4. Medinis žymuo matomumui užtikrinti (žr. 4 priedą);a) medinis, kvadratinis (50 mm ir 50 mm), stačiakampis (50 mm ir 25 mm), arba apvalus (50 mm skersmens) ne mažesnis kaip 600 mm aukščio žymuo;b) nemažesnė   kaip   150   mm   aukščio   viršutinė   žymens   dalis   padengta   ryškiaspalviais, atmosferos poveikiui atspariais dažais;c) žymuo vertikaliai įtvirtinamas ne mažiau kaip 300 mm į žemę, ne mažiau kaip 300 mm paliekant virš žemės paviršiaus.

Turite klausimų?

Jei turite klausimų ar neaiškumų, RAŠYK MUMS.

    Panašios prekės