GeoMax ZMP100 miniprizmė, konstanta 0 mm
Leica GMP111 tipo miniprizmė su stoveliais, konstanta +17,5 mm
GeoMax GRZ101 tipo 360° miniprizmė
GeoMax GPM100 tipo slankiojanti miniprizmė